Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Cập nhật đối với điều kiện giao dịch CFD trên Tiền điện tử

FXTM xin thông báo cho các nhà giao dịch rằng chúng tôi sẽ áp dụng các cập nhật mới đối với điều kiện giao dịch CFD trên Tiền điện tử trên máy chu Tiêu chuẩn (Demo và Live) của mình từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 12.

22/ 12/ 2017 – Thay đổi về Đòn bẩy và Ký quỹ

Giao dịch CFD trên Tiền điện tử sẽ được cung cấp với đòn bẩy lên tới 1:10.
Chi tiết đầy đủ về những thay đổi này có thể được tìm thấy ở bên dưới:

BTCUSD

Giá trị ước tính (USD)Giá trị ước tính (EUR)Giá trị ước tính (GBP)Giá trị ước tính (NGN)Đòn bẩy được cung cấpKý quỹ Thả nổi, %

0 - 4 000

0 - 3 330

0 - 2 960

0 - 1 440 000

1:10

10

4 000 - 8 000

3 330 - 6 660

2 960 - 5 930

1 440 000 - 2 880 000

1:5

20

8 000 - 13 300

6 660 - 11 100

5 930 - 9 880

2 880 000 - 4 800 000

1:3

33

13 330 - 20 000

11 100 - 16 670

9 880 - 14 815

4 800 000 - 7 200 000

1:2

50

20 000 - 40 000

Trên 16 670

Trên 14 815

Trên 7 200 000

1:1

100

ETHUSD

Giá trị ước tính (USD)Giá trị ước tính (EUR)Giá trị ước tính (GBP)Giá trị ước tính (NGN)Đòn bẩy được cung cấpKý quỹ Thả nổi, %

0 - 130

0 - 110

0 - 95

0 - 46 800

1:10

10

130 - 260

110 - 220

95 - 195

46 800 - 93 600

1:5

20

260 - 430

220 - 360

195 - 320

93 600 - 156 000

1:3

33

430 - 650

360 - 540

320 - 480

156 000 - 234 000

1:2

50

650 - 1 300

Trên 540

Trên 480

Trên 234 000

1:1

100

LTCUSD

Giá trị ước tính (USD)Giá trị ước tính (EUR)Giá trị ước tính (GBP)Giá trị ước tính (NGN)Đòn bẩy được cung cấpKý quỹ Thả nổi, %

0 - 50

0 - 40

0 - 35

0 - 18 000

1:10

10

50 - 100

40 - 80

35 - 75

18 000 - 36 000

1:5

20

100 - 165

80 - 140

75 - 125

36 000 - 60 000

1:3

33

165 - 250

140 - 210

125 - 185

60 000 - 90 000

1:2

50

250 - 500

Trên 210

Trên 185

Trên 90 000

1:1

100

22/ 12/ 2017 – Thay đổi về vị thế qua đêm

Phí qua đêm hoặc phí miễn phí qua đêm sẽ được thay đổi theo bảng bên dưới:

Biểu tượngPhí qua đêm Hiện tại đối với Vị thế mua (USD)Phí qua đêm Hiện tại đối với Vị thế bán (USD)Phí qua đêm Mới đối với Vị thế mua (USD)Phí qua đêm Mới đối với Vị thế bán (USD)

BTCUSD

-3,00

-3,00

-30,00

-30,00

ETHUSD

-4,00

-4,00

-10,00

-10,00

Biểu tượngPhí Miễn phí qua đêm Hiện tại (USD)Số ngày Cho phép nhận Phí Miễn phí qua đêm Hiện tạiPhí Miễn phí qua đêm Mới (USD)Số ngày Cho phép nhận Phí Miễn phí qua đêm Mới

BTCUSD

-6,30

4

-35,00

2

ETHUSD

-8,40

4

-15,00

2

LTCUSD

-10,50

4

-10,00

2

25/ 12/ 2017 – Thay đổi về Quy mô Hợp đồng

Quy mô Hợp đồng Tối đa sẽ được tăng lên 10 và Tối thiểu là lên 0,01 lô.

Quy mô Hợp đồng Tối thiểu Hiện tại (lô)Quy mô Hợp đồng Tối đa Hiện tại (lô)Quy mô Hợp đồng Tối thiểu Mới (lô)Quy mô Hợp đồng Tối đa Mới (lô)

0,1

5

0,01

10

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top