Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tin tức Công ty của ForexTime

Chào mừng đến với cổng thông tin tin tức của FXTM; nơi bạn có thể tìm thấy các thông tin cập nhật và chi tiết nhất về những sản phẩm, khuyến mãi, dịch vụ và sự kiện mới nhất của chúng tôi. Đối với mọi thắc mắc mà bạn có thể gặp phải, Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Lịch giao dịch của FXTM cho Ngày Quốc khánh tại Nga năm 2020
Lịch giao dịch của FXTM cho Ngày Quốc khánh tại Nga năm 2020

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh sắp tới tại Nga diễn ra vào ngày 04/11/2020, sẽ có các thay đổi tạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên...

Lịch giao dịch của FXTM cho Tết Trùng cửu Năm 2020
Lịch giao dịch của FXTM cho Tết Trùng cửu Năm 2020

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp kỷ niệm Tết Trùng cửu sắp diễn ra vào ngày 26/10/2020, sẽ có các thay đổi tạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết...

Lịch Giao dịch của FXTM cho Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày vào Cuối Năm 2020
Lịch Giao dịch của FXTM cho Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày vào Cuối Năm 2020

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp kỷ niệm sự kết thúc sắp tới của Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày Năm 2020 từ ngày 25/10 đến ngày 01/11, sẽ có các thay đổi thạm thời đối với lịch giao dịch của...

Lịch giao dịch của FXTM cho Ngày Quốc khánh Hồng Kông Mỹ năm 2020
Lịch giao dịch của FXTM cho Ngày Quốc khánh Hồng Kông Mỹ năm 2020

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Hồng Kông sắp tới từ ngày 01-02/10/2020, sẽ có các thay đổi thạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới...

Lịch Giao dịch của FXTM cho Ngày lễ Lao động của Mỹ Năm 2020
Lịch Giao dịch của FXTM cho Ngày lễ Lao động của Mỹ Năm 2020

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Lao động của Mỹ Năm 2020 sắp tới vào ngày 07/09/2020, sẽ có các thay đổi thạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên...

Lịch Giao dịch của FXTM cho Ngày lễ Ngân hàng Mùa hè năm 2020 tại Anh
Lịch Giao dịch của FXTM cho Ngày lễ Ngân hàng Mùa hè năm 2020 tại Anh

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Ngân hàng Mùa hè tại Anh sắp diễn ra vào ngày 31/08/2020, sẽ có các thay đổi thạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng...

Scroll Top