FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Liên kết

Chương trình Liên kết dành cho bất cứ ai có mạng lưới người theo dõi trực tuyến rộng rãi, hoặc qua blog, nền tảng mạng xã hội hoặc trang web.

 1. Điền vào mẫu đăng ký bằng chứng hoạt động trực tuyến của bạn.
 2. Điền vào bảng câu hỏi trong mục “Thông tin cá nhân”.
 3. Đăng tải bản scan/hình ảnh giấy tờ chứng minh nhận dạng (ID) hợp lệ của bạn: hộ chiếu, giấy CMND, bằng lái.

Đúng. Bạn có thể tham gia dù có bao nhiêu trang web và bạn hoàn toàn tự do quảng bá FXTM bao nhiêu tùy ý.

Liên kết Liên kết của bạn sẽ có hình thức như thế này: http://forextime.com/?partner_id=48XXXXX.

Bạn có thể tìm trong mục “Liên kết Giới thiệu” trong Bảng điều khiển Liên kết. Liên kết giới thiệu của bạn cũng được nhúng trong tất cả các tiện ích và biểu ngữ web. 

 1. Chi phí mỗi lần mua (Cost per Acquisition) từ các nhà giao dịch đủ điều kiện. 
 2. Chiết khấu Năng động cho toàn bộ thời gian giao dịch của khách hàng của bạn.
 3. Chiết khấu từ các nhà giao dịch chưa đủ điều kiện.
 1. Vào mục “Công cụ” trong bảng điều khiển Liên kết của bạn.
 2. Chọn một tiện ích hoặc biểu ngữ, tùy chình theo ý thích.  
 3. Bấm vào “tải về” để sao chép mã HTML.
 4. Dán mã HTML vào trang web của bạn.

CPA là: Chi phí mỗi lần mua, là khoản thanh toán một lần cố định mà bạn sẽ nhận được khi mỗi khách hàng đăng ký FXTM thành công và hoàn thành các tiêu chí để đạt đủ điều kiện.

Có ba cấp, được xác định theo số lượng nhà giao dịch hoạt động đủ điều kiện mà bạn có trong thời gian 30 ngày. Tiến độ của bạn sẽ được kiểm tra hàng giờ. Bạn sẽ được tự động nâng cấp lên cấp tiếp theo.

Nhập môn: 0 - 15 nhà giao dịch hoạt động đủ điều kiện.

Nâng cao: 16 - 30 nhà giao dịch hoạt động đủ điều kiện.

Chuyên nghiệp: 31+ nhà giao dịch hoạt động đủ điều kiện.

Khách hàng của bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Có 500 USD trong tài khoản giao dịch (mỗi lần gửi tiền phải cách nhau 30 ngày).
 • Giao dịch đủ số lượng lot theo yêu cầu ở cấp CPA của Liên kết.
 • Liên tục mở/đóng các vị trí giao dịch trong 30 ngày.

Không. Miễn là khách hàng của bạn còn giao dịch với FXTM, bạn vẫn sẽ có thu nhập.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).