FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Thông tin liên hệ

FXTM có văn phòng ở rất nhiều thành phố và quốc gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi khi có bất cứ thắc mắc nào về bất cứ trải nghiệm nào của bạn. Từ việc đăng ký, đến việc tải về nền tảng, đến việc truy cập MyFXTM.

từ thứ Hai đến thứ Sáu: 24 giờ

Thứ Bảy: 11:00-16:00

Chủ Nhật: 12:00 CH-20:00

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi +44 203 734 10 25, qua Trò chuyện trực tuyến, hoặc bằng email support@fxtm.com.

Bạn có thể liên hệ bộ phận Mở tài khoản của chúng tôi khi có bất cứ thắc mắc nào về việc hoàn tất và xác minh hồ sơ của bạn.

từ thứ Hai đến thứ Sáu: 24 giờ

Thứ Bảy và Chủ nhật: 12:00 sáng - 20:00 tối

(GMT+2/GMT+3 Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày)

Email: documents@fxtm.com.

Bạn có thể liên hệ bộ phận Hậu bị của chúng tôi khi có bất cứ thắc mắc nào về việc ký gửi, rút tiền và các phương thức thanh toán.

từ thứ Hai đến thứ Sáu: 02:00 - 20:00

Chủ Nhật: 13:00 - 17:00  

Bạn có thể gửi email backoffice@fxtm.com.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).