FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Bảo vệ nguồn vốn

FXTM tuân thủ một khung pháp lý nghiêm ngặt. Toàn bộ nguồn vốn của khách hàng được gửi vào các tài khoản tách biệt trong các ngân hàng hàng đầu nhằm đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn luôn được an toàn.

Thông tin đầy đủ về biện pháp bảo vệ nguồn vốn của bạn được đăng tải tại đây.

Chúng tôi cũng đảm bảo rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết sẽ được thực hiện để giữ an toàn thông tin cho bạn. Tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tại đây.

Đóng thuế là trách nhiệm cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo luật định tại khu vực của bạn hoặc nhờ đơn vị độc lập hỗ trợ tư vấn.

Chỉ khi có yêu cầu theo luật pháp và/hoặc quy định khu vực.

Tất cả tài liệu về mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi đều có trên trang Thỏa thuận Mở tài khoản.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).