FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Chung

FXTM cung cấp đa dạng phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng và ghi nợ, ví điện tử, điện chuyển khoản ngân hàng và các giải pháp thanh toán tại địa phương.

Bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không nhận nạp tiền bằng tiền mặt.

Giới hạn được quy định bởi từng nhà cung cấp thanh toán. Mức tối thiểu/tối đa cho mỗi phương thức thanh toán có trong MyFXTM.

Bạn có thể tìm mọi thông tin về các giao dịch của mình trong MyFXTM bằng cách làm theo các bước bên dưới.

  1. Vào “Chuyển tiền”.
  2. Tìm giao dịch tương ứng.
  3. Bấm vào số ID của giao dịch.

Tất cả các loại tiền tệ có thể chấp nhận đều được nêu trên trang Nạp tiền và Rút tiền.

- Các giao dịch bằng USD, EUR, GBP và NGN được xử lý mà không chuyển đổi.

- Các giao dịch bằng các loại tiền tệ được liệt kê tại đây sẽ được chuyển đổi theo bảng hối xuất FXTM.

- Các giao dịch bằng các loại tiền tệ khác sẽ được chuyển đổi theo hối xuất của ngân hàng/nhà cung cấp thanh toán.

Chúng tôi hoàn lại 100% mọi khoản phí trên tất cả các khoản nạp.

Bạn có thể tìm thông tin đầy đủ về chính sách hoàn trả của chúng tôi tại đây .

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thanh toán đa dạng theo địa phương cho nhiều khu vực khác nhau, bạn có thê tìm danh sách đầy đủ của các phương án này trong MyFXTM.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).