FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Đăng ký

MyFXTM là cổng cá nhân của bạn trong FXTM. Ở đó, bạn có thể mở tài khoản giao dịch, tải về các nền tảng giao dịch, đăng tải tài liệu xác minh, nạp tiền và rút tiền, đăng ký tham gia hội thảo qua web và nhiều hoạt động khác.

Mở liên kết này

  • Nhập thông tin của bạn.
  • Bấm vào “Gửi PIN” để nhận mã truy cập qua SMS hoặc Email.
  • Nhập mã PIN vào trường cần thiết.
  • Bấm vào “Đăng ký ngay”

Nếu bạn nhận được thông báo này, có nghĩa là số hoặc email của bạn trước đó đã được sử dụng để đăng ký FXTM.

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể làm theo các bước này để tạo mật khẩu mới tại đây.

Bạn nên lưu ý rằng bạn chỉ được phép mở một tài khoản FXTM. Bạn có thể mở thêm nhiều tài khoản giao dịch và sử dụng các sản phẩm cũng như dịch vụ trong MyFXTM.

PIN (Personal Identification Number - Mã Nhận diện Cá nhân) là thông tin cần có để xác nhận bất cứ yêu cầu mở tài khoản hoặc đổi mật khẩu nào. PIN của bạn sẽ được gửi qua cả email và SMS, bạn cần phải nhập một trong các mã PIN này để tiếp tục.
Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).