FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Nhà môi giới Giới thiệu (IB)

Chương trình IB dành cho bất cứ ai có mạng lưới khách hàng rộng lớn và muốn mở rộng doanh nghiệp của mình; các nhà cung cấp chiến lược, các nhà giáo dục và đào tạo forex hoặc các đại diện khu vực.

  1. Điền vào bảng câu hỏi trong mục “Thông tin Cá nhân” trong bảng điều khiển IB của bạn.
  2. Đăng tải giấy tờ chứng minh nhận dạng (ID) hợp lệ của bạn: hộ chiếu, giấy CMND, bằng lái và giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú của bạn (Proof of Residence - POR).

Bạn có thể bắt đầu chia sẻ Liên kết Giới thiệu của bạn với khách hàng ngay sau khi đăng ký.

Liên kết giới thiệu IB của bạn sẽ có hình thức như thế này: https://www.forextime.com/vi/?partner_id=49XXXXX

Bạn có thể tìm trong Bảng điều khiển IB trong mục “Thông tin Cá nhân”.

Hoàn toàn có thể. Chỉ cần liên hệ với Quản lý Dịch vụ Tài khoản của bạn để biết thêm thông tin.

Có đa dạng chế độ chiết khấu, cả linh động và đặc biệt, được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của mọi loại hình Nhà giới thiệu.

Quản lý Dịch vụ Tài khoản của bạn sẽ giúp bạn chọn chế độ phù hợp nhất với mô hình và loại hình doanh nghiệp của bạn.

Một khách hàng được xem là hoạt động khi họ đóng vị trí giao dịch đã được mở trên 60 giây trong thời hạn thanh toán (thời hạn thanh toán khác nhau, từ một tuần đến một tháng, tùy vào chế độ IB). Vị trí có thể mở bằng bất cứ tài khoản nào*, trên bất cứ công cụ nào và có lot với bất cứ quy mô nào.

*trừ FXTM Pro.

Không. Bạn vẫn sẽ nhận được chiết khấu ngay cả khi có một khách hàng giao dịch 0.01 lot.

Có. Với chương trình MIB, bạn có thể giới thiệu các đối tác (IB Phụ) và nhận phần thưởng từ khách hàng của họ.

Nếu bạn muốn đăng ký khách hàng làm IB Phụ, họ cần phải đăng ký bằng liên kết giới thiệu MIB đặc biệt. Định dạng mẫu:

https://www.fxtmpartners.com/vi/business-introducers/?partner_id=49XXXXX

Nhà môi giới Chuyên nghiệp có thể truy cập đa dạng các chế độ và cấp.

Quản lý Dịch vụ Tài khoản của bạn sẽ hướng dẫn bạn về các chế độ/cấp và giúp bạn chọn một chế độ/cấp phù hợp với bạn nhất.

Sau khi đăng ký làm khách hàng FXTM , bạn có thể thực hiện bước tiếp theo bằng cách liên hệ với Quản lý Dịch vụ Tài khoản của bạn và yêu cầu chuyển.

Bạn nên lưu ý rằng số tiền chuyển không thể vượt quá giá trị của các chiết khấu đã được thanh toán vào ví của bạn.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).