FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Nạp tiền

 1. Vào trang Nạp tiền trong mục Tiền của tôi trong MyFXTM.
 2. Chọn phương thức gửi tiền mong muốn và bấm vào “Nạp tiền”.
 3. Chọn tài khoản MyFXTM hoặc ví mà bạn muốn gửi tiền vào đó và điền vào các trường cần thiết.
 4. Xác nhận thông tin gửi tiền của bạn ở trang tiếp theo.

Có thể nhà cung cấp thanh toán của bạn sẽ yêu cầu một số bước bổ sung.

Xem hướng dẫn từng bước về cách gửi tiền trong Video hướng dẫn của chúng tôi.

Thông tin về thời gian xử lý của mỗi phương thức thanh toán có trong trang Nạp tiền và Rút tiền.

Nếu chúng tôi cần yêu cầu và xác minh thông tin bổ sung, thời gian xử lý có thể sẽ lâu hơn.

Vui lòng lưu ý rằng FXTM không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp chậm trễ nào xảy ra do công ty xử lý thanh toán bên thứ ba.

Mọi yêu cầu gửi tiền vào cuối tuần/ngày lễ của ngân hàng đều sẽ được xử lý theo thời gian xử lý tiêu chuẩn đối với mỗi phương thức thanh toán.

Có. Tuy nhiên, bạn cần phải gửi email cho chúng tôi để giải thích lý do. 

Có. Tuy nhiên, trước tiên bạn cần phải đăng tải hoặc gửi email cho chúng tôi các tài liệu sau:

 1. Mẫu tài khoản liên kết
 2. Giấy tờ chứng minh nhận dạng (ID) của chủ tài khoản
 3. Một bản sao mới nhất của Sao kê Ngân hàng, cho biết rõ tên và số tài khoản của chủ tài khoản.
 4. Xác nhận thanh toán từ tài khoản cụ thể.

Nếu tiền được gửi qua tài khoản ngân hàng cá nhân của cổ đông, khi đó:

Nếu bạn là cổ đông duy nhất: Yêu cầu gửi tiền có thể được xử lý, nhưng yêu cầu rút tiền phải được gửi lại cho cùng tài khoản ngân hàng với tài khoản đã gửi tiền lần đầu.

Nếu có nhiều cổ đông: Chúng tôi cần sự đồng ý bằng văn bản của tất cả cổ đông. Sau khi nhận được đồng ý bằng văn bản, tiền sẽ được xử lý. Nếu có yêu cầu rút tiền, tiền phải được gửi lại cho cùng tài khoản ngân hàng với tài khoản đã gửi tiền lần đầu.

Không. Chúng tôi không chấp nhận chuyển tiền từ bên thứ ba. Tên của người gửi phải khớp với tên đã sử dụng để đăng ký với FXTM.

  Có. Chỉ cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc phòng Hậu bị để sửa lại số dư âm trong tài khoản của bạn.

Sau khi hoàn thành các bước trong “Làm thế nào để gửi tiền vào tài khoản của tôi?”, bạn sẽ được dẫn đến trang ngân hàng của bạn. Ở đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin bổ sung.

Nếu đây là lần đầu bạn gửi tiền qua Thẻ tín dụng/ghi nợ, bạn cần đăng tải hoặc gửi email một bản sao màu rõ nét mặt trước lẫn mặt sau thẻ tín dụng của bạn để chúng tôi tiến hành yêu cầu của bạn.

Các thông tin sau nên được thấy rõ ràng:

 • Tên chủ thẻ (phải khớp với tên dùng để đăng ký).
 • Tên ngân hàng phát hành
 • 4 chữ số cuối của thẻ (tất cả các số khác phải được che lại).
 • Ngày hết hạn của Thẻ tín dụng/ghi nợ.
 • Chữ ký của chủ thẻ.

CVC2/CVV2 (3 chữ số cuối ở lưng thẻ cũng phải được che lại).

Ví dụ:

mặt trước của thẻmặt sau của thẻ

Nếu thẻ được liên kết với tài khoản liên kết, vui lòng xem mục Tài khoản Liên kết.

Sau khi hoàn thành các bước trong “Làm thế nào để gửi tiền vào tài khoản của tôi?”, bạn sẽ được dẫn đến trang web của Ví điện tử để duyệt giao dịch của mình.

Vui lòng lưu ý rằng một số ví điện tử có thể sẽ yêu cầu bổ sung thêm thông tin.

Sau khi hoàn thành các bước trong “Làm thế nào để gửi tiền vào tài khoản của tôi?”, bạn sẽ được cung cấp thông tin về cách tiến hành thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của bạn vào tài khoản ngân hàng của FXTM.

Sau khi giao dịch hoàn tất, bạn sẽ phải đăng tải hoặc gửi email cho chúng tôi để xác nhận thanh toán với các thông tin sau:

 • Số tài khoản ngân hàng.
 • Tên chủ tài khoản ngân hàng (phải khớp với tên dùng để đăng ký).
 • Thông tin thanh toán.

Yêu cầu chuyển tiền của bạn sẽ được xử lý trong vòng 3-5 ngày làm việc từ ngày tiền được gửi đi từ tài khoản của bạn. Nếu yêu cầu gửi tiền của bạn mất lâu hơn 5 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với phòng Hậu bị của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng FXTM không chịu trách nhiệm với bất cứ khoản phí ngân hàng khác nào.

Sau khi hoàn thành các bước trong “Làm thế nào để gửi tiền vào tài khoản của tôi?”, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngân hàng mà bạn muốn sử dụng và điền vào các trường cần thiết.

Nếu đây là lần đầu bạn gửi tiền qua China Union Pay, bạn cần đăng tải hoặc gửi email một ảnh chụp màn hình sao kê ngân hàng của bạn, thể hiện các thông tin sau:

 • Tên của bạn (phải khớp với tên dùng để đăng ký)
 • Số tài khoản của bạn
 • Giao dịch với FXTM

Nếu đây là lần đầu bạn gửi tiền qua WebMoney, bạn cần đăng tải hoặc gửi email một ảnh chụp màn hình tài khoản WebMoney của bạn, thể hiện các thông tin sau:

 • ID WebMoney
 • Tên đầy đủ (phải khớp với tên dùng để đăng ký)
 • Địa chỉ
 • Loại hộ chiếu WM (tiền gửi chỉ được chấp nhận từ các tài khoản có trạng thái hộ chiếu là WM “Chính thức” hoặc cao hơn).
Để biết thông tin từng bước về cách gửi tiền qua phương thức thanh toán của địa phương, bạn cần liên hệ với quản lý dịch vụ tài khoản riêng của bạn.

Đó có thể là do phụ phí mà ngân hàng/nhà cung cấp thanh toán của bạn thu. Trong trường hợp này, bạn nên liên hệ với công ty xử lý thanh toán của bạn để biết thêm thông tin vì chúng tôi không có quyền truy cập vào hệ thống dịch vụ của bên thứ ba.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).