FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Các lỗi thường gặp nhất

Nếu yêu cầu nạp tiền của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được một email cho biết lý do bị từ chối.

Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu nạp tiền/rút tiền của mình trong MyFXTM .

Yêu cầu có thể bị từ chối do một trong những lý do sau:

- Thẻ không có chức năng hoạt động trực tuyến

- Thanh toán bị từ chối bởi công ty phát hành thẻ

- Bảo mật 3D (thẻ tín dụng/ghi nợ)

- Thông tin thẻ không chính xác

- Mã xác minh không hợp lệ (Neteller)

- Lỗi hệ thống

- Email/tên người dùng không hợp lệ (Ví điện tử)

- Tài khoản bị đóng

- Sai số tài khoản

- Tiền tệ không chính xác (Điện chuyển khoản ngân hàng)

- Sai mục đích thanh toán (Điện chuyển khoản ngân hàng)

- Giao dịch bị ngân hàng từ chối

- Tên người nhận không chính xác (Điện chuyển khoản ngân hàng)

- Chuyển tiền cho bên thứ ba. (Thanh toán địa phương)

- Thông tin người nhận không hợp lệ.

- Thanh toán không được chấp nhận.

Nếu bạn cần xác minh thêm, vui lòng liên hệ Quản lý Dịch vụ Tài khoản của bạn, bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc Hậu bị.

Yêu cầu có thể bị từ chối do một trong những lý do sau:

- Số dư không đủ.

- Không có hoạt động giao dịch kể từ lần nạp tiền cuối cùng.

- Thông tin không chính xác.

- Không đủ tiền ký quỹ tự do để trả cho các vị trí đang mở.

- Phương thức thanh toán được sử dụng để rút tiền khác với phương thức được sử dụng để nạp tiền.

- Số tiền rút vượt quá số tiền gửi (thẻ tín dụng/ghi nợ).

- Tiền rút không đảm bảo thanh toán phí do hệ thống thu.

- Thông tin bổ sung theo yêu cầu không được cung cấp.

- Yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ ba.

Nếu bạn cần xác minh thêm, vui lòng liên hệ Quản lý Dịch vụ Tài khoản của bạn, bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc Hậu bị.

Nếu chưa nhận được tiền sau hơn 5 ngày làm việc, bạn nên gửi Hậu bị đến phòng Hậu bị của chúng tôi để yêu cầu cấp ARN (mã tham chiếu của người bán). Sau đó, nhà cung cấp thẻ tín dụng/ghi nợ của bạn sẽ có thể theo dõi hoạt động rút tiền của bạn.

Nếu chưa nhận được tiền sau hơn 5 ngày làm việc, bạn nên gửi emailversion=’gb’email [/ifemailversion=’gb’email[/if đến phòng Hậu bị của chúng tôi để yêu cầu cấp mã swift. Sau đó, ngân hàng của bạn sẽ có thể theo dõi hoạt động rút tiền của bạn.

Nếu bạn không nhận được tiền rút, vui lòng gửi email đến phòng Hậu bị của chúng tôi để biết thêm thông tin.

- Không đủ tiền ký quỹ tự do.

- Bạn có tiền thưởng trong tài khoản của mình.

Tiền được gửi vào ví của bạn trong các trường hợp sau:

  1. Bạn chọn ví thay vì tài khoản giao dịch khi điền yêu cầu.
  2. Nếu bạn không cho biết số tài khoản giao dịch trong yêu cầu chuyển tiền của mình khi gửi điện chuyển khoản ngân hàng.

Nếu bạn muốn chuyền tiền từ ví vào tài khoản của mình, vui lòng bấm vào đây.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).