FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Đặt giao dịch

Chọn “Công cụ” rồi sau đó chọn “Lệnh mới” trong nền tảng giao dịch của bạn.

Điền thông tin cần thiết trong cửa sổ mới.

 1. Bấm chuột phải/bấm kép vào giao dịch mà bạn muốn đóng.
 2. Sau khi cửa sổ lệnh mở ra, bấm vào “Đóng” rồi “OK”.

Bạn có thể xem tất cả vị trí đã đóng trong tab “Lịch sử tài khoản”.

Tài khoản tiêu chuẩn: Bạn có thể cài đặt Giảm lỗ/Chốt lời trong cửa sổ lệnh mới.

Tài khoản ECN: Bạn có thể cài đặt Giảm lỗ/Chốt lời sau khi đặt lệnh mới bằng cách bấm chuột 2 lần vào lệnh hoặc bấm chuột phải. Chỉnh sửa bằng cách chọn “Sửa hoặc xóa lệnh” từ tab “Giao dịch” trong cửa sổ cổng.

Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa Giảm lỗ/Chốt lời sau khi đã đạt mức giá.

Giá được hiển thị trên biểu đồ của nền tảng MT là mức giá Mua tối đa hoặc Cao nhất (trên cùng của thanh) và Mua tối thiểu hoặc Thấp nhất (dưới dùng của thanh).

- Giá bán = Mua + Chênh lệch

- Giá bán tối thiểu = Thấp nhất + Chênh lệch

- Giá bán tối đa = Cao nhất + Chênh lệch

Trên các vị trí Mua, các lệnh Giảm lỗ và Chốt lời của bạn sẽ được kích hoạt khi giá Mua đạt mức của lệnh.

Trên các vị trí Bán, các lệnh Giảm lỗ và Chốt lời của bạn sẽ được kích hoạt khi giá Bán đạt mức của lệnh.

Các lệnh Giới hạn mua và Dừng mua sẽ được kích hoạt khi giá Bán đạt mức của lệnh.

Các lệnh Giới hạn bán và Dừng bán sẽ được kích hoạt khi giá Mua đạt mức của lệnh.

Bạn có thể hiển thị “Ask Line” (đường bán) trong biểu đồ của mình bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào bất cứ đâu trên biểu đồ và chọn “Thuộc tính”.
 2. Vào tab “Chung” và chọn “Hiển thị đường bán”.
 3. Bấm “OK” để áp dụng.

Do chênh lệch và phí hoa hồng (đối với tài khoản ECN và ECN MT5) được áp dụng.

Lý do có thể xảy ra:

Tài khoản của bạn được cài thành chỉ đọc.

Bạn đăng nhập bằng mật khẩu chỉ đọc.

Mật khẩu chỉ đọc của bạn giống với mật khẩu tài khoản giao dịch.

Bạn chưa nạp tiền tối thiểu cần thiết cho tài khoản đó.

Có.

Vui lòng lưu ý rằng lệnh giảm lỗ treo sẽ không hoạt động khi bạn đăng xuất khỏi nền tảng hoặc bị mất kết nối.

Thông báo này xuất hiện nếu bạn ra lệnh khác cho nền tảng trước khi lệnh trước đó được hoàn thành (vốn có thể xảy ra do bấm chuột nhiều lần hoặc EA hoạt động quá mức).

Chỉ cần đăng xuất khỏi nền tảng và đăng nhập lại.

Không! Nếu bạn đặt lệnh Giảm lỗ treo và EA thì các lệnh này sẽ tự động chuyển thành không hoạt động nếu nền tảng của bạn bị đóng hoặc bạn đăng xuất.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã nạp tiền tối thiểu cần thiết cho tài khoản của mình.

Nếu vấn đề này vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã nạp tiền tối thiểu cần thiết.

Nếu vấn đề này vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Do tài khoản đã không hoạt động trong 13 ngày theo Điều khoản Kinh doanh của Tài khoản Cổ phiếu. 

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Chọn tài khoản Cổ phiếu trong mục “Tài khoản Giao dịch ” trong MyFXTM.
 2. Bấm vào “Kích hoạt Tài khoản” trong trang Thông tin Tài khoản.
 3. Một email xác nhận sẽ được gửi sau khi quy trình này hoàn tất.

Vị trí của bạn sẽ vẫn mở và sẽ được gia hạn (có tính phí qua đêm ) cho ngày giao dịch tiếp theo. Bạn có thể xem mức phí qua đêm của chúng tơi trên trang Điều khoản Hợp đồng .

Điều đầu tiên bạn nên làm là đổi mật khẩu tài khoản giao dịch của mình .

Sau đó, bạn nên xem lại lịch sử giao dịch của mình:

 1. Bấm vào tab “Nhật ký” trong nền tảng MT của bạn.
 2. Trong tab “Nhật ký”, bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ và chọn “Mở”.
 3. Xem hoạt động giao dịch của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng nền tảng MT trên nhiều thiết bị, bạn sẽ phải truy xuất tất cả tập tin nhật ký để xem toàn bộ lịch sử giao dịch của bạn.

Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).