FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Thông tin tài khoản giao dịch

 1. Chọn tab “Tài khoản” trong MyFXTM.
 2. Bấm vào “Mở tài khoản” và chọn loại tài khoản mà bạn muốn mở.
 3. Điền thông tin cần thiết và bấm “Mở tài khoản”.

Không! Chỉ người đăng ký tài khoản mới có thể giao dịch.

Trong mục Tổng quan tài khoản trong MyFXTM, bạn có thể xem tất cả tài khoản đầu tư, tài khoản demo và ví của mình.

Bạn có thể mở bao nhiêu tùy thích. 

Bằng EUR, GBP hoặc USD. Cư dân của Nigeria cũng có thể mở tài khoản giao dịch bằng NGN.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ gồm tất cả các công cụ giao dịch mà chúng tôi cung cấp tại đây.

 • Tiêu chuẩn: 100 $/€/£ ₦20.000
 • Micro: $/€/£ 10 / ₦2 000
 • Cổ phiếu: 100 $/€/£ ₦20.000
 • Advantage: 500 $/€/£ ₦20.000
 • Advantage Plus (với tùy chọn Tài khoản Chiến lược): 200 $/€/£ ₦20.000
 • Advantage MT5: 500 $/€/£ ₦20.000
 • Tài khoản Đầu tư: 100 $/€/£

Có! Đối với tài khoản Advantage.

Chúng tôi cung cấp các mức chênh lệch thả nổi cho tất cả các tài khoản của mình. Bạn có thể xem thông tin đầy đủ trên trang Điều khoản Hợp đồng.

Bạn có thể xem thống kê về trượt giá âm và dương của chúng tôi trên trang Thống kê Hiệu quả.

Thả nổi, ngoại trừ đối với tài khoản Mirco.

Mức tối đa là 1:1000.

Đòn bẩy của bạn có thể sẽ thay đổi theo một trong các lý do sau đây trở lên:

- Đòn bẩy thả nổi.

- Nếu vị trí forex là mở/đóng/chỉnh sửa đối với tài khoản Tiêu chuẩn và Micro một giờ trước khi kết thúc phiên giao dịch của thứ Sáu.

- Tùy vào quyết định của công ty.

Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang Yêu cầu về Đòn bẩy và Tiền ký quỹ của chúng tôi.

 1. Vào mục “Tổng quan Tài khoản”  trong MyFXTM.
 2. Chọn mũi tên màu xanh lá kế bên “Nạp tiền” trong tài khoản giao dịch mà bạn muốn đổi đòn bẩy.
 3. Chọn đòn bẩy mới và xác minh thay đổi.
 4. Bấm “OK”.

Tiêu chuẩn, Mini và Micro.

Bạn có thể xem thông tin đầy đủ trên trang Điều khoản Hợp đồng .

Khối lượng tối đa mỗi giao dịchSố lượng lệnh tối đaKhối lượng lệnh tối đa
Tiêu chuẩn30100100
Mirco130010
Cổ phiếu1010020
Advantage100Không giới hạnKhông giới hạn
Advantage Plus100Không giới hạnKhông giới hạn

Có tùy chọn không phí qua đêm cho tất cả các tài khoản, trừ MT5, và không áp dụng cho các loại tiền tệ ngoại lai.

Bạn có thể chọn tùy chọn không phí qua đêm khi mở tài khoản giao dịch hoặc kích hoạt tùy chọn này qua các bước bên dưới:

 1. Vào mục “Tổng quan Tài khoản” trong MyFXTM.
 2. Chọn mũi tên màu xanh lá kế bên “Nạp tiền” trong tài khoản giao dịch mà bạn muốn đổi sang không phí qua đêm.
 3. Chọn tùy chọn “Kích hoạt chế độ không phí qua đêm”.

Vui lòng lưu ý rằng tùy chọn không phí qua đêm dành cho các khách hàng tại một số quốc gia. Nếu tài khoản của bạn không có tùy chọn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi .

Đây là phí để duy trì mở các vị trí trên mỗi công cụ trong một thời gian nhất định.

Bạn có thể xem thông tin đầy đủ đối với từng công cụ trên trang Điều khoản Hợp đồng, trong các mục Phí không phí qua đêm và số ngày Không phí qua đêm được phép.

Từ 23:59:45 đến 00:00:00 (EET), thứ Hai đến thứ Sáu.

Trong forex, việc cung cấp chứng khoán được xử lý vào ngày làm việc thứ hai sau khi giao dịch. Bất cứ lệnh nào được duy trì từ thứ Tư đến thứ Năm cũng đều thay đổi ba lần do bao gồm phí cuối tuần.

Lệnh gọi Ký quỹNgưng giao dịch
Tiêu chuẩn40%20%
Micro60%40%
Cổ phiếu40%20%
Advantage80%50%
Advantage Plus80%50%

Thông báo: “Không có kết nối” có nghĩa là bạn đã chọn sai máy chủ.

Thông báo: “Tài khoản không hợp lệ” có nghĩa là bạn đã nhập sai ID/mật khẩu.

 1. Vào mục “Tổng quan Tài khoản” trong MyFXTM.
 2. Bấm vào mũi tên kế bên nút “Nạp tiền” trong tài khoản mà bạn muốn đổi mật khẩu rồi chọn “Đổi mật khẩu giao dịch”.
 3. Bấm vào “Tiếp” và nhập mã PIN được gửi qua email hoặc SMS vào trường tương ứng.
 4. Tạo mật khẩu mới của bạn và bấm “Gửi”.

Mật khẩu này được sử dụng làm mật khẩu công khai, bạn có thể dùng để hiển thị kết quả cho nhà đầu tư của bạn và không có quyền giao dịch.

Vui lòng lưu ý rằng mật khẩu chỉ đọc phải khác với mật khẩu tài khoản giao dịch của bạn.

 1. Chọn tab “Công cụ” rồi chọn “Tùy chọn” trong nền tảng giao dịch của bạn.
 2. Trong tab “Máy chủ”, bấm vào “Đổi” rồi chọn “Đổi mật khẩu (chỉ đọc) của nhà đầu tư”.
 3. Điền vào các trường bằng mật khẩu mới của bạn và bấm “Xác nhận”.
 4. Bấm “OK” để hoàn thành quy trình.

Hãy đảm bảo mật khẩu chỉ đọc của bạn không giống với mật khẩu tài khoản giao dịch.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).