FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Xác minh hồ sơ của bạn

Sau khi trở thành khách hàng đã được xác minh, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả các dịch vụ và sản phẩm của FXTM. Xác minh hồ sơ của bạn bằng cách đăng tải bản sao màu rõ ràng (hình chụp bằng thiết bị di động hoặc scan) của các tài liệu sau:

 1. Chứng minh nhận dạng - hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe
  nếu giấy tờ chứng minh nhận dạng của bạn cũng thể hiện địa chỉ cư trú chính xác, bạn không cần cung cấp giấy tờ chứng minh bổ sung về địa chỉ.
 2. Chứng minh địa chỉ - sao kê ngân hàng/thẻ hoặc hóa đơn tiện ích, được phát hành không quá 3 tháng. Có thể xem ví dụ về các giấy tờ này ở:
 • Hóa đơn nước/gas/điện/internet/điện thoại.
 • Chứng nhận cư trú.

Vui lòng kiểm tra thông tin sau đây trước khi đăng tải:

 • Dung lượng của giấy tờ tải lên không được quá 25MB.
 • Tập tin có một trong các định dạng sau: gif, jpg, tiff, png, doc, docx và pdf.

Nếu thông báo lỗi vẫn xảy ra, bạn có thể gửi giấy tờ của bạn đến documents@fxtm.com.

Sau khi đã đăng tải tất cả giấy tờ của bạn, có thể mất đến 10 phút trong giờ làm việc đến 24 giờ để xác minh hồ sơ của bạn.

Bạn có các phương án sau:

 • Nếu giấy tờ nhận dạng mà bạn đã đăng tải thể hiện địa chỉ hiện tại của bạn, bạn không cần gửi giấy tờ nào khác.
 • Bạn có thể cung cấp sao kê ngân hàng/thẻ, chứng nhận cư trú, hóa đơn điện thoại di động hoặc hợp đồng thuê nhà.
 • Bạn có thể cung cấp giấy tờ nhận dạng bổ sung cho biết địa chỉ hiện tại của bạn.
 • Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi giấy tờ Chứng minh cư trú được cấp bằng tên chủ nhà, cha mẹ hoặc vợ/chồng của bạn. Vui lòng cho biết tên người đứng tên trong Chứng minh cư trú khi đăng tải giấy tờ lên MyFXTM. 
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua documents@fxtm.com.

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Chứng minh nhân dân (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn.
 • Bằng lái xe thể hiện địa chỉ cư trú của bạn.
 • Phiếu biểu quyết thể hiện địa chỉ cư trú của bạn.
 • Hộ chiếu & sao kê ngân hàng được cấp phát trong vòng 6 tháng gần đây.
 • Chứng minh nhân dân & xác minh độ tuổi (như Giấy khai sinh hoặc Bản khai độ tuổi). 

Nếu Chứng minh nhân dân thể hiện địa chỉ cư trú của bạn, bạn không cần gửi giấy tờ khác. Nếu không, vui lòng cung cấp cho chúng tôi sao kê ngân hàng được cấp phát trong vòng 6 tháng gần đây.

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Thẻ PAN & giấy tờ chứng minh địa chỉ được cấp phát trong vòng 6 tháng gần đây (sao kê ngân hàng/thẻ hoặc hóa đơn tiện ích).
 • Bằng lái xe thể hiện địa chỉ cư trú của bạn,
 • Hộ chiếu (trang hình & trang địa chỉ).
 • Thẻ Aadhaar (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn,

Phiếu biểu quyết (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn. 

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Chứng minh nhân dân thể hiện địa chỉ của bạn,
 • Bằng lái xe thể hiện địa chỉ cư trú của bạn,
 • Hộ chiếu & sao kê ngân hàng/thẻ hoặc hóa đơn tiện ích được cấp phát trong vòng 6 tháng gần đây.

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Chứng minh nhân dân (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn,
 • Bằng lái xe thể hiện địa chỉ cư trú của bạn,
 • Hộ chiếu & sao kê ngân hàng/thẻ hoặc hóa đơn tiện ích được cấp phát trong vòng 6 tháng gần đây.

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Chứng minh nhân dân (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn,
 • Bằng lái xe thể hiện địa chỉ cư trú của bạn,
 • Hộ chiếu & sao kê ngân hàng/thẻ hoặc hóa đơn tiện ích được cấp phát trong vòng 6 tháng gần đây.

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Bằng lái xe (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn,
 • Chứng minh nhân dân (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn,
 • Hộ chiếu (trang hình & trang địa chỉ).

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Bằng lái xe (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn,
 • Chứng minh nhân dân (mặt trước và sau) thể hiện địa chỉ của bạn,
 • Hộ chiếu & sao kê ngân hàng/thẻ hoặc hóa đơn tiện ích được cấp phát trong vòng 6 tháng gần đây.
Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).