FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Ví được tạo tự động khi bạn mở tài khoản MyFXTM và có thể sử dụng để nạp tiền, rút tiền và chuyển tiền nội bộ đến và từ tài khoản giao dịch của bạn bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, hoặc để đầu tư.

Tất cả các khách hàng FXTM đã đăng ký.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).