Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Bảng thuật ngữ Forex

Giải thích các Thuật ngữ Quan trọng nhất trong Ngành

Ngành forex bao gồm vô số định nghĩa và chúng ta có thể dễ dàng quên đi một số thuật ngữ theo thời gian. Nhưng vì không tài liệu đào tạo về forex nào có thể hoàn chỉnh mà không có bảng chú giải thuật ngữ forex, chúng tôi đã biên soạn một tài liệu nhằm giải thích các định nghĩa chính theo cách đơn giản nhất có thể. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn hoặc bối rối nữa!

A
B
C
D
E
F
G

Mức giá mà tại đó một nhà giao dịch sẵn sàng bán một loại chứng khoán.

Mức giá mà tại đó một lệnh được hoàn tất.

Mức giá mà nhà giao dịch chấp nhận mua một công cụ tài chính.

Mức giá nằm chính xác giữa giá đặt mua và giá chào bán.

Hay còn gọi là giá đóng cửa, đây là mức giá cuối cùng mà tại đó một loại chứng khoán được giao dịch vào một ngày cụ thể, trong một mô hình nến hoặc khung thời gian.

Một giao dịch được mở và đóng trong vòng một ngày.

Cách giao dịch forex truyền thống là "qua quầy", có nghĩa là nhà giao dịch thực hiện các giao dịch forex qua điện thoại hoặc trên các thiết bị điện tử.

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top