Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Bảng thuật ngữ Forex

Giải thích các Thuật ngữ Quan trọng nhất trong Ngành

Ngành forex bao gồm vô số định nghĩa và chúng ta có thể dễ dàng quên đi một số thuật ngữ theo thời gian. Nhưng vì không tài liệu đào tạo về forex nào có thể hoàn chỉnh mà không có bảng chú giải thuật ngữ forex, chúng tôi đã biên soạn một tài liệu nhằm giải thích các định nghĩa chính theo cách đơn giản nhất có thể. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn hoặc bối rối nữa!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Lãi suất được tính trên các khoản vay ngắn hạn giữa các ngân hàng.

Mức lãi suất mà tại đó ngân hàng trung ương của một quốc gia cho các ngân hàng trong nước vay tiền.

Trong forex, lãi suất qua đêm là lãi suất mà nhà giao dịch phải trả hoặc kiếm được khi giữ (rollover) một vị thế mở qua đêm.

Một loại lệnh được đặt để mua hoặc bán một loại chứng khoán/tiền tệ khi giá chạm đến một ngưỡng nhất định. Lệnh này được đặt nhằm hạn chế lỗ trên một vị thế.

Một lệnh được đặt để đóng vị thế khi chạm đến một mức giá nhất định.

Loại lệnh dùng để thực hiện một giao dịch tại một mức giá cụ thể hoặc mức giá tốt hơn.

Loại lệnh dùng để thực hiện một giao dịch ở một mức giá được quy định hoặc thấp hơn. Từ "giới hạn" dùng để chỉ mức giá được quy định đó.

Một lệnh dùng để thực hiện giao dịch ngay khi có mức giá tốt nhất.

Khi giá trị của một khoản đầu tư giảm, khoảng cách giữa đỉnh và đáy của nó được gọi là lỗ.

Một lô rất nhỏ tương đương 1.000 đơn vị đồng tiền yết giá trong một cặp tiền tệ.

Lợi tức là lợi nhuận trên vốn đầu tư và thường được thể hiện ở dạng tỷ lệ phần trăm.

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top