Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Bảng thuật ngữ Forex

Giải thích các Thuật ngữ Quan trọng nhất trong Ngành

Ngành forex bao gồm vô số định nghĩa và chúng ta có thể dễ dàng quên đi một số thuật ngữ theo thời gian. Nhưng vì không tài liệu đào tạo về forex nào có thể hoàn chỉnh mà không có bảng chú giải thuật ngữ forex, chúng tôi đã biên soạn một tài liệu nhằm giải thích các định nghĩa chính theo cách đơn giản nhất có thể. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn hoặc bối rối nữa!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Mức giá mà một cổ phiếu hay tiền tệ khó phá vỡ để bứt lên trên và do đó có thể bắt đầu đi xuống.

Một nhà môi giới sử dụng Mạng Truyền thông Điện tử (ECN) để cho phép khách hàng tiếp cận trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản.

Là nhà giao dịch chấp nhận những rủi ro lớn khi giao dịch, lựa chọn giao dịch những công cụ có độ rủi ro cao hơn với hy vọng sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top