Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Bảng thuật ngữ Forex

Giải thích các Thuật ngữ Quan trọng nhất trong Ngành

Ngành forex bao gồm vô số định nghĩa và chúng ta có thể dễ dàng quên đi một số thuật ngữ theo thời gian. Nhưng vì không tài liệu đào tạo về forex nào có thể hoàn chỉnh mà không có bảng chú giải thuật ngữ forex, chúng tôi đã biên soạn một tài liệu nhằm giải thích các định nghĩa chính theo cách đơn giản nhất có thể. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn hoặc bối rối nữa!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Một loại tài khoản giao dịch sử dụng tiền ảo, mang lại cho nhà giao dịch cơ hội để khám phá thị trường và kiểm tra các nền tảng giao dịch mà họ đang sử dụng trước khi đầu tư tiền thật bằng tài khoản giao dịch Live.

Một vật/tài nguyên có giá trị.

Khi một đồng tiền tăng giá so với một đồng tiền khác.

Khối lượng sẵn có trên thị trường cho một cặp tiền tệ nhất định.

Một thị trường được điều chỉnh bởi các quy định và quy tắc pháp lý nhằm bảo vệ các nhà đầu tư.

Khi giá của một số loại chứng khoán, tài sản hoặc thị trường đi lên.

Khi giá của các loại chứng khoán, tài sản hoặc thị trường đi xuống.

Thuật ngữ này chỉ mức độ không ổn định xoay quanh sự biến động giá của một cặp tiền tệ/chứng khoán nhất định.

Điều này xảy ra khi một nhà giao dịch khớp lệnh ở một mức giá khác xa với mức giá mà họ dự định sẽ khớp lệnh. Điều này thường xảy ra trong những thời kỳ có tính biến động cao, khi các nhà giao dịch sử dụng lệnh thị trường và lệnh chặn lỗ.

Tỷ giá hối đoái hiện hành mà tại đó một cặp tiền tệ có thể được mua hoặc bán.

Tỷ giá mà tại đó một đồng tiền có thể được trao đổi với một đồng tiền khác.

Khi tỷ giá hối đoái không cố định mà điều chỉnh theo cung và cầu đối với một đồng tiền cụ thể so với các đồng tiền khác.

Tỷ giá hiện hành cho một cặp tiền tệ.

U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top