The market mood soured this afternoon after the International Monetary Fund (IMF) cut its global economic growth projections for 2019 to 3.3% from 3.5%.

Risks revolving around US-China trade talks and Brexit have played a leading role in the IMF’s decision to downgrading growth forecasts to the lowest since the financial crisis in 2008. Although the narrative over decelerating world growth remains an ongoing theme, the IMF’s recent downgrade will certainly test investor risk appetite as the trading week progresses.

A key takeaway from the IMF report was the fact that growth from the largest economy in the world was predicted to cool from 2.5% to 2.3% this year. Interestingly though, China growth was raised to 6.3% from 6.2%. 

All in all, we expect concerns over slowing global growth to add to the basket of themes fuelling appetite for safe-haven assets like the Japanese Yen and Gold this quarter. With Gold prices already breaking above the psychological $1300 level, a daily close above this point has the potential to send prices towards $1324 as discussed earlier this morning.

Điều khoản miễn trừ: Nội dung trong bài viết này bao gồm các quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là thông tin tư vấn đầu tư cá nhân và/hoặc tư vấn khác và/hoặc một lời đề nghị và/hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công cụ tài chính và/hoặc sự bảo đảm và/hoặc dự đoán về hiệu quả đầu tư trong tương lai. ForexTime (FXTM), các đơn vị liên kết, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào nảy sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên các thông tin hoặc dữ liệu đó.