The British Pound is shaky this morning as anticipation mounts ahead of the announcement of the next Tory leader and Prime Minister.

Although expectations remain heated over Boris Johnson becoming the new Prime Minister, the reality has the potential to weaken the Pound significantly.

Focusing on the technical picture, prices are trading towards the 1.2400 level. A breakdown below this point should open a path towards 1.2350.

GBPJPY hovers near 6 month low

GBPJPY could jump back into the drivers seat this week if fears of a no-deal Brexit reduce appetite for the British Pound.

This currency pair is firmly bearish on the daily charts and is likely to sink lower once a daily close under 134.00 is secured. With attraction towards Sterling fading by the day amid Brexit uncertainty, the GBPJPY could test 132.00 in the short to medium term.   

                                                                                        

EURGBP eyes 0.9000

A weaker Pound could send the EURGBP shooting back past 0.9000 today. A daily close above this point should open the doors towards 0.9060 this week.

GBPAUD trades around 1.7700

Renewed fears of a no-deal Brexit could send the GBPAUD below 1.7700 this week. Sustained weakness below this point should open the doors towards 1.7600 and 1.7500.

Điều khoản miễn trừ: Nội dung trong bài viết này bao gồm các quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là thông tin tư vấn đầu tư cá nhân và/hoặc tư vấn khác và/hoặc một lời đề nghị và/hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công cụ tài chính và/hoặc sự bảo đảm và/hoặc dự đoán về hiệu quả đầu tư trong tương lai. ForexTime (FXTM), các đơn vị liên kết, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào nảy sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên các thông tin hoặc dữ liệu đó.