Dollar bulls were hesitant to take the driver’s seat on Friday, despite US Non-Farm payrolls exceeding market expectations by rising 196k in March.

With payrolls rebounding in March and unemployment holding steady at 3.8% - a near 49 year low, fears over the US economy are likely to ease. However, markets were clearly more concerned with wage growth which disappointed by slowing 0.1% mom, below expectations of 0.3%. Sluggish wage growth suggests that inflation is likely to remain muted which will inevitably fuel speculation over the Federal Reserve cutting interest rates in the distant future.

Taking a look at the technical picture, the Dollar Index dipped following the US jobs report. With the data seen as a mixed bag, the DXY is likely to swing back and forth into the weekend. If bulls do end up making a late apperance, the Dollar Index has the potential to challenge 97.50.

Điều khoản miễn trừ: Nội dung trong bài viết này bao gồm các quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là thông tin tư vấn đầu tư cá nhân và/hoặc tư vấn khác và/hoặc một lời đề nghị và/hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công cụ tài chính và/hoặc sự bảo đảm và/hoặc dự đoán về hiệu quả đầu tư trong tương lai. ForexTime (FXTM), các đơn vị liên kết, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào nảy sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên các thông tin hoặc dữ liệu đó.