Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Quy định và Tuân thủ

Tín nhiệm, Liêm chính, Minh bạch, Đổi mới & Phát triển

Trong mục này, bạn có thể tìm thấy các thông tin liên quan đến Tuyên bố Chính sách và Chính sách Cookie của chúng tôi, danh sách các Thỏa thuận Mở tài khoản Khách hàng theo định dạng PDF và một tài liệu PDF về Công khai và Thừa nhận Rủi ro có thể tải về.

Tuyên bố Chính sách

Tuyên bố Chính sách là một bản mô tả chi tiết Chính sách Bảo mật và Sử dụng Thông tin của chúng tôi. Tuyên bố này cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến việc khách truy cập website của chúng tôi được phép sử dụng thông tin từ website của chúng tôi như thế nào, đồng thời giải thích cách thức mà chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của người dùng.

ĐỌC THÊM
Công khai và Thừa nhận Rủi ro

Bạn cần đọc kỹ tài liệu Công khai và Thừa nhận Rủi ro của chúng tôi vì tại đây, chúng tôi giải thích bản chất của những rủi ro liên quan đến giao dịch các Công cụ Tài chính.

ĐỌC THÊM
Thỏa thuận Mở Tài khoản Khách hàng

Trên trang này bạn có thể tìm thấy và tải về một danh sách đầy đủ các Thỏa thuận Mở Tài khoản Khách hàng của chúng tôi theo định dạng PDF.

ĐỌC THÊM
Chính sách Cookie

Chính sách Cookie của chúng tôi giải thích Cookie thực ra là gì và cookie hoạt động như thế nào để tối ưu hóa trải nghiệm duyệt web của bạn.

ĐỌC THÊM
Scroll Top