FXTM tưởng thưởng cho Khách hàng trung thành bằng TIỀN MẶT Thực, Có thể rút ra – Không phải là Điểm hoặc Tiền ảo. Bằng cách chuẩn bị sẵn sàng để trải qua 5 mức chiết khấu, các nhà giao dịch có thể được tưởng thưởng liên tiếp miễn là họ duy trì tham gia khuyến mãi và giao dịch – trong khoảng thời gian tới 6 tháng!*

Cách hoạt động:

  1. Đăng ký Tài khoản
  2. Tham gia khuyến mãi trong MyFXTM, Đọc & Chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện
  3. Tiến hành Nạp tiền
  4. Giao dịch & Nhận Tiền hoàn lại hàng tuần!

Chương trình khuyến mãi Hoàn tiền đặc biệt dành cho Khách hàng trung thành này áp dụng cho các cấp độ. Tùy thuộc vào việc bạn nạp bao nhiêu tiền, bạn sẽ thay đổi cấp độ và tham gia một trong năm mức chiết khấu. Vui lòng tham khảo các Điều khoản và Điều kiện để biết chi tiết đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội ĐỘC ĐÁO này để tham gia một chương trình tưởng thưởng diễn ra liên tục trong 6 tháng và mang lại cho bạn cơ hội kiếm thêm tiền khi bạn giao dịch!

Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).