Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Low_RiskSignal

66tali11_team

Low_RiskSignal

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

hello I have 12 years exprience in forex . if you want to be successful in this tough market you have to have risk managemnet otherwise the market will take revenge and you will lose your investment.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
501
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
120K
Lợi nhuận Toàn thời gian
5388.02%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-61.79
1 tháng-54.50
3 tháng-15.99
6 tháng+1035.08
Toàn bộ thời gian+5388.02

Thống kê

Rút vốn Tối đa67.29%
Tổng số Ngày Giao dịch127
Ngày có Lợi nhuận101
Ngày không có Lợi nhuận26
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +7.57%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -6.16%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm
Chia sẻ Lợi nhuận40%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư