Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
AXCM
Brunei

AXCAPITALMARKET

AXCM

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Good Day Investors! AX Capital Markets is a trend trading strategy specialize in EURJPY currency. With a unique developed trading system and strategic money management to manage the risk and return reward in the long run. Trading style : Day trade to Swing Trade Currency : EURJPY Investment Goal : Positive Monthly Gain The most Important rule of Investing: Investment is a long term goal. Capital risk is part of the journey, Do not risk money you can't afford to lose. #AXCAPITALMARKETS "Together For A Better Future"

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
0
Lợi nhuận Toàn thời gian
-69.94%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần0.00
1 tháng-42.30
3 tháng-98.68
6 tháng-98.33
Toàn bộ thời gian-69.94

Thống kê

Rút vốn Tối đa99.18%
Tổng số Ngày Giao dịch120
Ngày có Lợi nhuận68
Ngày không có Lợi nhuận52
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +10.28%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -8.96%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm
Chia sẻ Lợi nhuận20%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư