Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Johnko

Amazon

Johnko

Johnko

Amazon

Johnko

27.05.2020
keep earning with consistency
Hello Investor, I trade with a unique strategy. I developed this strategy with experience of many years. According to this strategy, important points are the following:- 1. Wait with me for a minimum time period of 30 Days to 180 Days to get results 2.We advise that don't pause or withdraw..if you insists.we recommend that withdrawal on Friday or weekend.We do trade base on market sentimental condition.if condition allow we will make some extraordinary profit and we want to make sure you don't miss the profit as well . NOTE:- Don't Forget that low profits for a long time are better than high profits for a few Days and Weeks and lose at the end! Thank You.
Johnko

Amazon

Johnko

10.02.2020
keep earning with consistency
Hello Investor, I trade with a unique strategy. I developed this strategy with experience of many years. According to this strategy, important points are the following:- 1. Wait with me for a minimum time period of 30 Days to 180 Days to get results 2. The minimum recommended investment amount is $1000 for proper trading execution. NOTE:- Don't Forget that low profits for a long time are better than high profits for a few Days and Weeks and lose at the end! Thank You.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

We are expert organized. The team has been working on this strategy over three years. The Investors Should Follow the following tips: 1. Use protection level with send information by email option and because every trade doesn't show the profit at the beginning. 2. Don't Pause your account. 3. Wait with me for a minimum time period of 30 Days to 90 Days to get resuLT. NOTE:- Don't Forget that low profits for a long time are better than high profits for a few Days and Weeks and lose at the end!

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
13
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
< 10K
Lợi nhuận Toàn thời gian
133.67%
Mức Rủi ro
3

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+4.69
1 tháng+10.97
3 tháng+44.41
6 tháng+86.30
Toàn bộ thời gian+133.67

Thống kê

Rút vốn Tối đa14.10%
Tổng số Ngày Giao dịch118
Ngày có Lợi nhuận87
Ngày không có Lợi nhuận31
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +2.21%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -3.19%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư