China

AzzSteven

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Arbitrage strategies Account funds selection: $2000-4000 Monthly expected profit: Comprehensive expected profit of 100 to 300 US dollars per month Account leverage: 100 times Maximum stop loss setting: 50% Risk control settings: Do not set other risk control facilities except for the maximum stop loss setting Investment is risky, needs to be cautious, there is no risk-free arbitrage strategy in the world, investment please do what you can.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
0
Lợi nhuận Toàn thời gian
55.31%
Mức Rủi ro
4

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-14.43
1 tháng-13.27
3 tháng+4.53
6 tháng+14.85
Toàn bộ thời gian+55.31

Thống kê

Rút vốn Tối đa52.39%
Tổng số Ngày Giao dịch86
Ngày có Lợi nhuận52
Ngày không có Lợi nhuận34
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +2.38%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -2.15%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$
Manager's fund4199$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).