Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

Black_Cow
Nhà quản lý chiến lược
Republic of Korea
Republic of Korea
 • Xếp hạng
 • Ngày
  0.00%
 • 1 tháng
  0.00%
 • Tiền lãi
  2293.94%
 • Nhà đầu tư
  4
 • Ngày mở
  561
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
0.00 %0.00 %0.00 %2293.94 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch470
Ngày có Lợi nhuận104
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+11.73%
Ngày không có Lợi nhuận24
Lỗ Trung bình Hàng ngày -9.35%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +4.88 %
Lỗ97.55%

Cài đặt

Đòn bẩy1:1000
Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top