Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

Boundary
Nhà quản lý chiến lược
China
China
 • Xếp hạng
  5
 • Ngày
  -0.02%
 • 1 tháng
  4.52%
 • Tiền lãi
  1603.26%
 • Nhà đầu tư
  525
 • Ngày mở
  444
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  28%

Hello Dear Investor Time will prove everything. let's be patient and move forward hand in hand. Note: On September 1, the profit share will be adjusted to 28%,Please be informed. Boundary

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
1.13 %4.52 %73.16 %1603.26 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch381
Ngày có Lợi nhuận201
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+6.80%
Ngày không có Lợi nhuận180
Lỗ Trung bình Hàng ngày -4.93%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +4.21 %
Lỗ71.49%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top