Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
FXWinner4life
Nigeria

BreakingLimits

FXWinner4life

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTION BELOW FOR BEST PERFORMANCE: We are professional Swing Traders. As a well-disciplined trader that takes risk management seriously. Every trade includes minimum stop loss, and we manage every trade carefully using advance multiple analysis to determine trade entries. FOR THE BEST RESULT: PLEASE DO THE FOLLOWING 1. Use protection level with send information by email option ( Please DO NOT use Pause Option) This will NOT be profitable to you. USE PROTECTION STOP LEVEL option ONLY. 2. We will recommend starting at $500 investment. 3. Wait with me for a minimum time period of 30 days. Don't rush to pause your account. Thank you and all the best.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
18
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
< 10K
Lợi nhuận Toàn thời gian
-66.66%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-94.07
1 tháng-96.48
3 tháng-94.22
6 tháng0.00
Toàn bộ thời gian-66.66

Thống kê

Rút vốn Tối đa98.66%
Tổng số Ngày Giao dịch92
Ngày có Lợi nhuận37
Ngày không có Lợi nhuận55
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +24.81%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -12.89%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư