Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

Canyon_Ps
Canyon Nhà quản lý chiến lược
Canyon
China
China
 • Xếp hạng
 • Ngày
  -11.12%
 • 1 tháng
  -52.12%
 • Tiền lãi
  5428.68%
 • Nhà đầu tư
 • Ngày mở
  445
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  35%
Đầu tư

Hello Dear Investor, due to company's rule my leverage decrease to 1:25, risk will lower than before,but the profit return maybe decrease.so the profit share also decrease to %.wish we have a long good time. Thank You. Best Regards Canyon

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Canyon
Cung cấp bởi Canyon
22.10.2018
Check your investment status
IF STATUS is Paused , it cannot follow my trading. Please change it into Active.!
Canyon
Cung cấp bởi Canyon
01.10.2018
10.1-10.5 have rest
10.6 will go on trading
Canyon
Cung cấp bởi Canyon
25.07.2018
To investors
please set the safety money protect volume wisely,not every trade always profit at the begining
Canyon
Cung cấp bởi Canyon
22.07.2018
have rest
7.22 will go on
Canyon
Cung cấp bởi Canyon
18.07.2018
how to set up the safety volume
20-50 %

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tất cả các số liệu thống kê dưới đây được tính toán dựa trên các giao dịch đã đóng và được cập nhật mỗi ngày một lần vào lúc 00:00 (GMT +03:00)

Tuần1 tháng3 thángTổng
-18.71 %-52.12 %-24.15 %5428.68 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch381
Ngày có Lợi nhuận250
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+4.65%
Ngày không có Lợi nhuận86
Lỗ Trung bình Hàng ngày -5.78%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +14.25 %
Lỗ61.78%

Cài đặt

Đòn bẩy1:25
Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Tất cả các số liệu thống kê dưới đây được tính toán dựa trên các giao dịch đã đóng và được cập nhật mỗi ngày một lần vào lúc 00:00 (GMT +03:00)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top