Detective Conan
Republic of Korea

CapitalFirst

Detective Conan

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Dear Investors: First priority on my strategy is safety. I purely rely on well-tested EA which MAY generate consistent profit in trading. My personal decision will not be acted on this strategy. It will be running on EA only. (Human desires could screw-up everything). This EA is focused on making small profits every day. According to my EA trading, important points to follow 1. Suggested to use protection level with send information by email option (do not using pause option, seen many investors with negative with it) 2. Minimum deposit amount is set depends on the Manager's account equity (My strategies are running with over 50k balance)

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
434
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
1.2M
Lợi nhuận Toàn thời gian
1399.10%
Mức Rủi ro
2

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-0.84
1 tháng+4.10
3 tháng+16.60
6 tháng+33.93
Toàn bộ thời gian+1399.10

Thống kê

Rút vốn Tối đa32.41%
Tổng số Ngày Giao dịch512
Ngày có Lợi nhuận332
Ngày không có Lợi nhuận180
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +1.65%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -1.32%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận29%
Tiền nạp tối thiểu760$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).