Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

Emmanuel Abiola Adedayo Nhà quản lý chiến lược
Emmanuel Abiola Adedayo
 • Xếp hạng
  3
 • Ngày
  -15.62%
 • 1 tháng
  -18.03%
 • Tiền lãi
  7194.81%
 • Nhà đầu tư
  450
 • Ngày mở
  102
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%
Đầu tư

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
12.84 %-18.03 %311.68 %7194.81 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch90
Ngày có Lợi nhuận50
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+24.72%
Ngày không có Lợi nhuận36
Lỗ Trung bình Hàng ngày -8.80%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +79.94 %
Lỗ50.11%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Swap freeNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)

Thống kê Hàng tháng theo giao dịch

Nhấp vào cột để xem thêm thống kê

Giao dịch theo giờ

Giao dịch các Ngày Trong Tuần

Scroll Top