Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

Forex4Judah
Feeder trader Nhà quản lý chiến lược
Feeder trader
South Africa
South Africa
 • Xếp hạng
 • Ngày
  0.00%
 • 1 tháng
  0.00%
 • Tiền lãi
  -97.76%
 • Nhà đầu tư
  7
 • Ngày mở
  346
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%
Đầu tư

The strategy i use is buy/sell and hold strategy where i buy/sell and hold ,at the level where price have high possibility to reverse instead of using stop loss

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
0.00 %0.00 %0.00 %-97.76 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch297
Ngày có Lợi nhuận73
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+16.96%
Ngày không có Lợi nhuận87
Lỗ Trung bình Hàng ngày -10.43%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày -0.33 %
Lỗ99.69%

Cài đặt

Đòn bẩy1:500
Swap freeNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)

Thống kê Hàng tháng theo giao dịch

Nhấp vào cột để xem thêm thống kê

Giao dịch theo giờ

Giao dịch các Ngày Trong Tuần

Scroll Top