Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Jiff
China

GODFUND

Jiff

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Trading straregy [Proportional follow-up method]: The follow-up ratio of 1000 dollars is 0.3 times, the follow-up ratio of 3000 dollars is 1 times, the follow-up ratio of 10,000 dollars is 3 times, the follow-up ratio of 30,000 dollars is 10 times, and so on. [Fixed follow method]: 1000 dollars fixedly follow 0.01 hands, 2000 dollars fixedly follow 0.02 hands, 3000 dollars fixedly follow 0.03 hands, and so on.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
0
Lợi nhuận Toàn thời gian
-99.89%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-93.92
1 tháng-93.92
3 tháng-99.91
6 tháng0.00
Toàn bộ thời gian-99.89

Thống kê

Rút vốn Tối đa99.98%
Tổng số Ngày Giao dịch70
Ngày có Lợi nhuận35
Ngày không có Lợi nhuận35
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +7.23%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -12.72%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư