Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Forex Wisdom
Malaysia

Geronimo

Forex Wisdom

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Medium risk night scalping strategy designed to take full advantage of the decreased volatility in the market during these sessions. Strict entry and exit rules are applied in this strategy to generate consistent profit with reasonable risk. Notes: 1. Position is opened only when all criteria are met. So there may be no trade for few days. Remember, patience is vital to success in trading! 2. All trades with hard stop loss to limit loss. 3. No martingale, no grid, no hedge. 4. Do not pause your account when there is open position. 5. Withdraw profit weekly. Invest with confidence!

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
533
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
290K
Lợi nhuận Toàn thời gian
973.43%
Mức Rủi ro
3

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+3.51
1 tháng+13.62
3 tháng+37.29
6 tháng+138.70
Toàn bộ thời gian+973.43

Thống kê

Rút vốn Tối đa17.71%
Tổng số Ngày Giao dịch135
Ngày có Lợi nhuận121
Ngày không có Lợi nhuận14
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +2.83%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -5.25%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư