Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
125caopanshou
China

LU125

125caopanshou

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
3
AUM ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
0
Lợi nhuận Toàn thời gian
-99.60%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+700.00
1 tháng-60.78
3 tháng-99.98
6 tháng-99.95
Toàn bộ thời gian-99.60

Thống kê

Rút vốn Tối đa100.00%
Tổng số Ngày Giao dịch246
Ngày có Lợi nhuận110
Ngày không có Lợi nhuận72
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +13.66%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -15.39%

Cài đặt

Đòn bẩy1:500
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận25%

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư