Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

125caopanshou Nhà quản lý chiến lược
125caopanshou
China
China
 • Xếp hạng
  9
 • Ngày
  +0.15%
 • 1 tháng
  -11.20%
 • Tiền lãi
  775.33%
 • Nhà đầu tư
  120
 • Ngày mở
  167
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  25%
Đầu tư

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
-19.52 %-11.20 %44.82 %775.33 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch143
Ngày có Lợi nhuận86
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+5.24%
Ngày không có Lợi nhuận41
Lỗ Trung bình Hàng ngày -4.49%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +5.42 %
Lỗ35.52%

Cài đặt

Đòn bẩy1:500
Swap freeNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)

Thống kê Hàng tháng theo giao dịch

Nhấp vào cột để xem thêm thống kê

Giao dịch theo giờ

Giao dịch các Ngày Trong Tuần

Scroll Top