Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

NO-1-EA
Super EA Nhà quản lý chiến lược
Super EA
China
China
 • Xếp hạng
  53
 • Ngày
  -2.57%
 • 1 tháng
  -66.24%
 • Tiền lãi
  243.70%
 • Nhà đầu tư
  140
 • Ngày mở
  387
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%
Đầu tư

Dear Investor. Important points to follow: 1 Use 50% protection mode 2 Weekly withdraw profit 3 Before the leadership speech or interest rate decision, please click the pause.Of course, I will be very cautious, and I will stop trading. 4 Never invest all your money. Please invest only with the funds you can afford 5 When I first invest in me, I will lose a little. This is normal. Basically, I will make a profit in 1-3 days 6 My profit is very slow. Please wait patiently. Capital security is more important than income Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

All the data below is calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)

Tuần1 tháng3 thángTổng
-69.80 %-66.24 %-56.45 %243.70 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch169
Ngày có Lợi nhuận104
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+7.04%
Ngày không có Lợi nhuận59
Lỗ Trung bình Hàng ngày -6.88%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +1.44 %
Lỗ87.35%

Cài đặt

Đòn bẩy1:500
Swap freeNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top