Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Super EA
China

NO-1-EA

Super EA

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Dear Investor. Important points to follow: 1 Use 50% protection mode 2 Weekly withdraw profit 3 Before the leadership speech or interest rate decision, please click the pause.Of course, I will be very cautious, and I will stop trading. 4 Never invest all your money. Please invest only with the funds you can afford 5 When I first invest in me, I will lose a little. This is normal. Basically, I will make a profit in 1-3 days 6 My profit is very slow. Please wait patiently. Capital security is more important than income Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
0
AUM ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
50K
Lợi nhuận Toàn thời gian
2314.71%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-1.83
1 tháng+3.76
3 tháng+57.28
6 tháng+111.77
Toàn bộ thời gian+2314.71

Thống kê

Rút vốn Tối đa87.35%
Tổng số Ngày Giao dịch393
Ngày có Lợi nhuận174
Ngày không có Lợi nhuận81
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +6.74%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -6.99%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư