Risky-Mode

Risky-Mode

29.09.2021
29/9
EUR/USD: short positions below 1.1700 with targets at 1.1650 & 1.1635 S/L @ 1.1715 GBP/USD: short positions below 1.3570 with targets at 1.3490 & 1.3460 S/L @ 1.3595 USD/JPY: long positions above 111.15 with targets at 111.70 & 111.85 S/L @ 111.00 USD/CHF: long positions above 0.9270 with targets at 0.9320 & 0.9335 S/L @ 0.9255 Gold: short positions below 1745.00 with targets at 1727.00 & 1720.00 S/L @ 1754 Oil: short positions below 74.80 with targets at 73.00 & 72.20 S/L @ 75.35 Top News of Today 18:45 GBP BOE Gov Bailey Speaks 18:45 USD Fed Chair Powell Speaks ;ed Chair Feb 2018 - Feb 2022. Fed Governor May 2012 - Jan 2028. Volatility is often experienced during his speeches as traders attempt to decipher interest rate clues;

Risky-Mode

28.09.2021
كل الاحترام
EUR/USD: short positions below 1.1710 with targets at 1.1665 & 1.1650 S/L @ 1.1725 GBP/USD: short positions below 1.3715 with targets at 1.3660 & 1.3635 S/L @ 1.3730 USD/JPY: long positions above 110.90 with targets at 111.50 & 111.70 S/L @ 110.75 USD/CHF: long positions above 0.9245 with targets at 0.9305 & 0.9330 S/L @ 0.9230 Gold: short positions below 1752.00 with targets at 1737.00 & 1730.00 S/L @ 1757 Oil: long positions above 75.70 with targets at 77.00 & 77.70 S/L @ 75.20 Top News of Today 17:00 USD Fed Chair Powell Testifies

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Dear Investors: First priority on my strategy is safety. I purely rely on well-tested EA which may generate consistent profit in trading

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
51
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
< 10K
Lợi nhuận Toàn thời gian
-99.96%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần0.00
1 tháng0.00
3 tháng-100.00
6 tháng-99.98
Toàn bộ thời gian-99.96

Thống kê

Rút vốn Tối đa100.00%
Tổng số Ngày Giao dịch189
Ngày có Lợi nhuận117
Ngày không có Lợi nhuận72
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +17.23%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -16.78%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).