Turkey

Stable1

Turkey

Stable1

13.07.2020
stable1=amateur
This is continue of "Amateur" strategy exactly ....stable1==amateur sorry for inconvenient,I opened this strategy account because of some personal reason, That is exactly continuation of "amateur" account

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

update 2021 : This account never drops margin call , I always use hidden stoploss , leverage reduced to 50 , I reduced risk,as a result reduced gain, stable but lower gain is better than high gain but exlpoden finally, Don't stop copy after hitting SL,recovery is fast,hitting 2 or 3 times per months is normal, be patient at least 2,3 months

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
0
Lợi nhuận Toàn thời gian
-61.45%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-97.87
1 tháng-97.56
3 tháng-97.20
6 tháng-96.14
Toàn bộ thời gian-61.45

Thống kê

Rút vốn Tối đa98.88%
Tổng số Ngày Giao dịch350
Ngày có Lợi nhuận274
Ngày không có Lợi nhuận76
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +3.50%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -8.24%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).