Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Youshah
Iran

Youshah_FX

Youshah

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Dear Investor, Economist and trader, my trading base on considering both fundamental and technical analysis to open/close position. more details about my method : First of all, find the best potential reversal zone (PRZ) to open position by technical analysis. second check verification of the fundamental analysis. finally, open positions with considering risk management. Note: for Position closure is initially determined using "TP" by technical analysis, meanwhile, fundamental analysis plays a crucial role in closing the position early. so if you would like to invest please following important points: 1. considering 30 Days to 90 Days to get results. 2. The minimum recommended investment amount is $1000. Best Regards, Youshah

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
0
Lợi nhuận Toàn thời gian
-6.04%
Mức Rủi ro
3

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần0.00
1 tháng-7.03
3 tháng-23.10
6 tháng-5.99
Toàn bộ thời gian-6.04

Thống kê

Rút vốn Tối đa36.61%
Tổng số Ngày Giao dịch131
Ngày có Lợi nhuận54
Ngày không có Lợi nhuận57
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +1.66%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -1.61%

Cài đặt

Đòn bẩy1:2000
Miễn phí Qua đêm
Chia sẻ Lợi nhuận30%

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư