Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
nuisance

a8599588

nuisance

nuisance

a8599588

nuisance

03.05.2021
During the May Day holiday,
During the May Day holiday, I will take a vacation for 3-5 days, and there is no big deal for the time being.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

For more than ten years, I have focused on short-term transactions, looking for bigger opportunities in the constant small losses. It is suggested that the protection should be greater than 20% as far as possible, otherwise, when a big opportunity comes, it may be shaken off.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
363
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
440K
Lợi nhuận Toàn thời gian
2011.13%
Mức Rủi ro
4

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+15.52
1 tháng+71.15
3 tháng+1032.16
6 tháng0.00
Toàn bộ thời gian+2011.13

Thống kê

Rút vốn Tối đa55.74%
Tổng số Ngày Giao dịch91
Ngày có Lợi nhuận61
Ngày không có Lợi nhuận30
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +7.52%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -3.06%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư