Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
China

bigDay2

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
332
AUM ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
240K
Lợi nhuận Toàn thời gian
3138.54%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+7.57
1 tháng+21.85
3 tháng+78.62
6 tháng+408.09
Toàn bộ thời gian+3138.54

Thống kê

Rút vốn Tối đa41.37%
Tổng số Ngày Giao dịch188
Ngày có Lợi nhuận76
Ngày không có Lợi nhuận40
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +9.44%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -6.72%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư