Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

mitaa78782
Mitaa Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Indonesia
Indonesia
 • Xếp hạng
  2
 • Ngày
  +0.04%
 • 1 tháng
  -4.25%
 • Tiền lãi
  3120.11%
 • Nhà đầu tư
 • Ngày mở
  1033
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%

Dear Investor, I Trade with special way and tested strategy. This strategy make my accounts hold stay in top 10 strategy manager ranking page for more than 2 years. According to my trade, important points are following 1. Use protection level with send information by email option (do not using pause option) 2. For safe and comfort taring, please Invest with at least USD $ 500 3. Wait with me for a minimum time period of 30 days. Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky. Thank you Petunjuk umum mengikuti akun saya; 1.Gunakan level proteksi yg pilihannya menggunakan "send information by email" (bukan opsi "pause") 2. Untuk aman & nyamannya trading, silahkan berinvest minimal USD $500 3. Lakukan penarikan keuntungan minimal 30 hari trading. Terima Kasih MITAA

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
-7.52 %-4.25 %12.21 %3120.11 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch769
Ngày có Lợi nhuận452
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+2.43%
Ngày không có Lợi nhuận307
Lỗ Trung bình Hàng ngày -2.19%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +4.06 %
Lỗ56.27%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí qua đêmYes

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top