China

xiaojun007

China

xiaojun007

10.11.2022
Please be patient with my strategy
please be patient with my strategy. I may have a decline period of up to two weeks, because I need time to reassess the market to avoid a sharp decline after my account has grown significantly
China

xiaojun007

24.10.2022
Profit growth broke out of shock range
Profit growth stagnated in first half of October.Last week, I achieved a 30% profit by shorting gold first and then long gold.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

I don't use martingale or grid or any dangerous system.In addition, please be patient with my strategy. I may have a decline period of up to three weeks

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
3
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
< 10K
Lợi nhuận Toàn thời gian
362.78%
Mức Rủi ro
4

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-14.40
1 tháng-5.13
3 tháng-17.43
6 tháng+274.42
Toàn bộ thời gian+362.78

Thống kê

Rút vốn Tối đa36.89%
Tổng số Ngày Giao dịch134
Ngày có Lợi nhuận77
Ngày không có Lợi nhuận57
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +4.65%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -3.47%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).