Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cent Account

Tài khoản Cent

Giao dịch mà Không Yêu cầu Nạp tiền Tối thiểu

Chi tiết Tài khoản

Nền tảng Giao dịch MetaTrader 4
Đồng tiền trong Tài khoản US Cent / EU Cent / GBP Pence / NGN kobo1
Tỷ lệ Đòn bẩy / Mức ký quỹ. Cố định17từ 1:1000 - 1:25 (FX), 1:500 -1:25 (Kim loại Quý)12
Tiền nạp tối đa X
Tiền nạp tối thiểu $/€/£ 10 / ₦2 0001
Hoa hồng x
Khớp lệnh Khớp lệnh Nhanh
Chênh lệch Từ 1.53
Báo động Số dư 60%
Tạm Dừng 40%
Miễn phí qua đêm V
Mức Giới hạn & Dừng 1 chênh lệch
Hiển thị giá 5 số thập phân cho FX (3 số cho các cặp đồng tiền JPY), 2 số thập phân cho Kim loại Quý
Công cụ Giao dịch Majors, Minors — 25 Spot Metals — 2
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch 0.01
Lô rất nhỏ (0.01) V
Lô nhỏ (0.1) V
Lô Standard (1) V13
Lô Step 0,01
Khối lượng Tối đa mỗi Giao dịch 113
Số Lệnh Tối đa 300
Số Lệnh chờ Tối đa 100

Scroll Top