Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Bạn có thể thua lỗ nhiều hơn số tiền mà bạn đầu tư. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

China Union Pay

Đồng tiềnCNY
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lýTức thì

Thông tin Quan trọng

 1. Không chấp nhận thanh toán qua bên thứ ba.
 2. Để xử lý lệnh nạp tiền của bạn, FXTM yêu cầu các chi tiết sau đây như một yêu cầu bắt buộc:
 3. Đối với mỗi khoản tiền nạp ban đầu với một tài khoản ngân hàng mới, vui lòng cung cấp cho chúng tôi bản scan màu bảng sao kê ngân hàng có đầy đủ tên, số tài khoản và giao dịch được thực hiện của bạn. Tất cả các thông tin phải rõ ràng và dễ nhìn thấy.
 4. FXTM sẽ xử lý tiền nạp ban đầu của bạn ngay khi các thông tin trên được cung cấp. Mặc dù các yêu cầu nạp tiền trong tương lai không yêu cầu cung cấp các thông tin trên, xin lưu ý rằng FXTM có quyền yêu cầu xác minh bổ sung đối với một tài khoản ngân hàng mà bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
 5. FXTM giới hạn số tiền tối thiểu và tối đa: số tiền nạp tối thiểu là 10 CNY; số tiền nạp tối đa là 10.000 USD cho mỗi giao dịch và 100.000 USD mỗi tháng cho mỗi khách hàng. Vui lòng xác nhận với ngân hàng về các hạn mức chuyển tiền hiện đang được áp dụng đối với tài khoản của bạn.
 6. FXTM chỉ chấp nhận các giao dịch qua China Union Pay bằng đồng CNY. Tất cả các giao dịch qua CUP bằng đồng CNY sẽ tự động được chuyển đổi sang USD. Vui lòng xem tỷ giá chuyển đổi hiện hành của chúng tôi tại bảng Tỷ giá Chuyển đổi trong MyFXTM.
 7. Bộ xử lý giao dịch sẽ tính phí đối với mỗi giao dịch cho bên nhận, đây là phí mà Khách hàng FXTM phải chịu (xem bảng Tỷ giá Chuyển đổi). Số tiền ròng sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn, tài khoản này được nạp tiền thông qua bộ xử lý thẻ.
 8. Nếu nạp tiền thành công, tiền sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian ngắn nhất. Có thể có độ trễ nếu bộ xử lý giao dịch hoặc FXTM không thể xác minh thông tin của bạn.
 9. Tất cả các khoản tiền rút qua China Union Pay phải được gửi trả lại chính tài khoản ngân hàng mà chúng tôi đã nhận được tiền của bạn trước đó.
 10. Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với bạn khi có yêu cầu liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng CUP của bạn thông qua email chính thức của FXTM. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin bí mật nào (mã an toàn, số dư khả dụng trong tài khoản ngân hàng hiện tại của bạn). Nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu nào đáng ngờ từ một địa chỉ email không rõ ràng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: backoffice@fxtm.com
Đồng tiềnCNY
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lý24 giờ

Khi sử dụng phương thức thanh toán này để rút tiền, xin lưu ý một số điểm hạn chế. Phòng nghiệp vụ của FXTM sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc theo yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại backoffice@forextime.com để biết liệu yêu cầu rút tiền của bạn có đủ điều kiện hay không.

Thông tin Quan trọng:

 1. Bạn chỉ có thể rút tiền bằng tài khoản ngân hàng China Union Pay nếu bạn đã nạp tiền bằng chính tài khoản đó. Không chấp nhận yêu cầu rút tiền sang tài khoản của bên thứ ba. Tên của chủ Tài khoản phải trùng với tên trên tài khoản giao dịch của bạn.
 2. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi có thể gửi trả lại tài khoản CUP của bạn chính số tiền mà bạn đã nạp. Lợi nhuận có được từ giao dịch có thể được rút bằng chuyển khoản ngân hàng.
 3. Phí xử lý lệnh rút tiền sẽ được trừ vào số tiền rút.
 4. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản để trả phí rút tiền và phí xử lý lệnh của bạn. Nếu không, bạn có thể chọn đóng các vị thế mở trong tài khoản của bạn.
 5. Lệnh rút tiền được xử lý bởi ForexTime trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của bạn. Tiền sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng CUP của bạn trong vòng một tuần làm việc kể từ khi chúng tôi xử lý xong yêu cầu. Có thể có độ trễ nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin của bạn.
 6. Số tiền rút tối thiểu cho mỗi giao dịch là 10 CNY. Số tiền rút tối đa của mỗi khách hàng là 10.000 USD mỗi giao dịch và 100.000 USD mỗi tháng.
 7. Nếu ngân hàng này không thể xử lý được yêu cầu rút tiền qua CUP của bạn, phòng nghiệp vụ của chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thảo luận về các phương thức thay thế sẵn có.