Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
ECN Zero

Tài khoản ECN Zero

Giá đặt mua và Giá chào Bán tốt nhất từ các Nhà cung cấp Thanh khoản

Chi tiết Tài khoản

Nền tảng Giao dịch MT4 / MT5
Đồng tiền trong Tài khoản USD / EUR / GBP / NGN 1
FXTM Invest

MT4: Mới

MT5:

Tỷ lệ Đòn bẩy / Mức ký quỹ. Dao động từ 1:1000 - 1:2511
Tiền nạp tối đa X
Tiền nạp tối thiểu $/€/£ 200, ₦20 0001
Hoa hồng X
Khớp lệnh Khớp lệnh Thị trường6
Chênh lệch Từ 1.53
Báo động Số dư 80%
Tạm Dừng 50%2
Miễn phí qua đêm MT4: V
MT5: X
Mức Giới hạn & Dừng X
Hiển thị giá MT4: 5 số thập phân cho FX (3 số cho các cặp đồng tiền JPY), 2 số thập phân cho Kim loại Quý
MT4: 5 số thập phân cho FX (3 số cho các cặp đồng tiền JPY), 3 số thập phân cho Kim loại Quý
Công cụ Giao dịch MT4: Majors, Minors, Exotics4 — 48
Spot Metals — 3
Spot CFDs — 147,8,9
MT5: Majors, Minors, Exotics5 — 33
Spot Metals — 2
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch 0.01
Lô rất nhỏ (0.01) V
Lô nhỏ (0.1) V
Lô Standard (1) V
Lô Step 0.01
Khối lượng Tối đa mỗi Giao dịch 1008
Số Lệnh Tối đa Không giới hạn
Số Lệnh chờ Tối đa 300

Scroll Top