FXTM PRO

Tài khoản FXTM PRO

Chênh lệch Thấp hơn. Thanh khoản Cao hơn. Khớp lệnh Nhanh hơn.

Chi tiết Tài khoản

Nền tảng Giao dịch MT4 / MT5
Đồng tiền trong Tài khoản USD / EUR / GBP / NGN 1
Tỷ lệ Đòn bẩy / Mức ký quỹ. Dao động từ 1:200- 1:2511
Tiền nạp tối đa X
Tiền nạp tối thiểu $/€/£ 25 000, ₦5,000,000 5
Hoa hồng
Khớp lệnh Khớp lệnh Thị trường 6
Chênh lệch Từ 03,5
Báo động Số dư 80%
Tạm Dừng 50%2
Miễn phí qua đêm MT4: V
MT5: X
Mức Giới hạn & Dừng
Hiển thị giá MT4: 5 số thập phân cho FX (3 số cho các cặp đồng tiền JPY), Kim loại Giao ngay: 2 chữ số thập phân đối với XAUUSD và 3 chữ số thập phân đối với XAGUSD
MT5: 5 số thập phân cho FX (3 số cho các cặp đồng tiền JPY), Kim loại Giao ngay: 2 chữ số thập phân đối với XAUUSD và 3 chữ số thập phân đối với XAGUSD
Công cụ Giao dịch MT4: Majors, Minors, Exotics4— 43
Spot Metals — 2
MT5: Majors, Minors, Exotics — 33
Spot Metals — 2
Giao dịch Cổ phiếu - 1019
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch 0.01
Lô rất nhỏ (0.01) V
Lô nhỏ (0.1) V
Lô Standard (1) V
Lô Step 0.01
Khối lượng Tối đa mỗi Giao dịch 250
Số Lệnh Tối đa Không giới hạn
Số Lệnh chờ Tối đa 300

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).