Tài khoản CFD Cổ phiếu

Tài khoản CFD Cổ phiếu

Tài khoản CFD Cổ phiếu MT4 đầu tiên

Chi tiết Tài khoản

Nền tảng Giao dịch MetaTrader 4
Đồng tiền trong Tài khoản USD / EUR / GBP / NGN 1
Tỷ lệ Đòn bẩy / Mức ký quỹ. Đòn bẩy cố định 1:10 đối với cổ phiếu Mỹ và 1:3 đối với cổ phiếu Châu Âu
Tiền nạp tối đa
Tiền nạp tối thiểu $/€/£ 100, ₦40,0001
Hoa hồng
Khớp lệnh Khớp lệnh Nhanh
Chênh lệch Từ 0,1 pip 3
Báo động Số dư 40%
Tạm Dừng 20%
Miễn phí qua đêm
Mức Giới hạn & Dừng 1 chênh lệch
Hiển thị giá 2 decimals
Công cụ Giao dịch Hơn 120 cổ phiếu Mỹ
Hơn 40 cổ phiếu Châu Âu
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch 0.01
Lô rất nhỏ (0.01)
Lô nhỏ (0.1)
Lô Standard (1)
Lô Step 0.01
Khối lượng Tối đa mỗi Giao dịch 10
Số Lệnh Tối đa 100
Số Lệnh chờ Tối đa 100

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).